Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu (1996). Po studiach wróciłem do Opola i zacząłem pracować na nowo utworzonym oddziale neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

W trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego, a także już po jego zakończeniu uczestniczyłem w wielu kursach i praktycznych szkoleniach m in. w USA, Szwajcarii, Holandii, Hiszpanii, Czechach, Austrii, Szwecji, Niemczech, Włoszech i w Polsce. Posiadana specjalizacja zobowiązuje mnie do znajomości technik operacyjnych w zakresie chirurgii mózgowia i kręgosłupa, co wykorzystuję w codziennej praktyce. Niemniej jednak od samego początku poza powyższymi interesowała mnie tematyka chirurgii nerwów obwodowych. Początkowo był to głównie zespół cieśni kanału nadgarstka.

Obecnie wykonuję operacje zespołów pułapkowych takich jak: zespół cieśni kanału nadgarstka, odbarczenia nerwu łokciowego zarówno w kanale Guyona, jak i na wysokości nadkłukcia kości ramiennej orz nerwu piszczelowego tylnego, jak również nerwu strzałkowego wraz z jego odgałęzieniami. Innym obszarem zainteresowania są nowotwory nerwów obwodowych i urazy.

Waldemar Kołodziej - ZnanyLekarz.pl