Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog

dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO – lekarz neurochirurg, związany od 1997r. z Opolszczyzną, kiedy to rozpoczął organizację pierwszego w Opolu pełnoprofilowego oddziału neurochirurgicznego w ówczesnym Wojewódzkim Centrum Medycznym. Od 2003 roku pełnił funkcję ordynatora, obecnie kierownika Oddziału i Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Od czterech kadencji jest Konsultantem Wojewódzkim w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii dla województwa opolskiego. Był inicjatorem powołania i pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na Opolszczyźnie „Neuro” (obecnie Prezesem Honorowym). Od 2015 roku ściśle współpracował z władzami uniwersyteckimi w inicjatywie powołania kierunku lekarskiego przy Uniwersytecie Opolskim początkowo działając w strukturach Rady Naukowej przy Rektorze UO, a następnie jako konsultant ds. przekształcenia szpitala WCM w szpital kliniczny.

Jest członkiem zarządów krajowych w kilku najważniejszych organizacjach zawodowych zrzeszających neurochirurgów i chirurgów kręgosłupa:

  • Polskim Towarzystwie Chirurgów Kręgosłupa (PTChK) (Prezydent – na kadencję 2022-23)
  • Stowarzyszeniu Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa SpineForum (V-Prezydent)
  • W polskim Oddziale AOSpine Foundation (szef szkolenia neurochirurgów na Polskę dwóch kadencji) 
  • Walter E. Dandy Neurosurgical Society (WEDNS), w którym pełni funkcję Prezydenta oddziału polskiego. 
  • North American Spine Society (NASS), World Spinal Column Society (WSCS) i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH).

Wykształcenie: Wykształcenie zdobył podczas studiów w Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (dyplom z wyróżnieniem), a następnie w Klinice Neurochirurgii w Bytomiu, gdzie pod kierunkiem Profesora Ryszarda Mrówki uzyskał specjalizację z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii (dyplom z wyróżnieniem), a następnie się doktoryzował (dyplom z wyróżnieniem). Skończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange’go we Wrocławiu.

Ukończył także pełny cykl szkoleń neurochirurgicznych organizowanych przez Europejską Federację Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), uzyskując European Board in Neurosurgery. Intensywne szkolenie podyplomowe kontynuował uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych stażach i kursach z zakresu: chirurgii podstawy czaszki u prof. Volkera Seiferta (Frankfurt, Niemcy), anatomii mikroneurochirurgicznej u prof. Alberta Rhotona (Gainesville, Fl, USA), neurochirurgii onkologicznej u prof. Osamy Al Mefty, neurochirurgii naczyniowej u prof. Gaziego Yasargila (St. Louis, Mo, USA), neurochirurgii naczyniowej u prof. Roberta Spetzlera (Phoenix, Az, USA), oraz licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu dostępów operacyjnych i instrumentacji wewnętrznej kręgosłupa (Memphis, Tn – USA, Salzburg – Austria, Leiden – Holandia, Barcelona i Alicante – Hiszpania, Davos – Szwajcaria, Kuala Lumpur – Malezja).

Najważniejsze osiągnięcia: Za osobisty sukces poczytuje sobie zmianę oblicza neurochirurgii opolskiej poprzez wdrożenie szeregu nowych, często unikalnych w skali kraju technik operacyjnych, w tym nowoczesnych procedur protezowania i stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, ale także w zakresie mikroneurochirurgii i wykorzystania neuronawigacji operacyjnej. Neurochirurgia opolska, kierowana przez niego, stała się ośrodkiem rozpoznawalnym w Polsce, obleganym przez pacjentów i zajmującym wysokie miejsca w krajowych rankingach jednostek opieki zdrowotnej. Równie istotne są osiągnięcia w zakresie reformy organizacji pracy, systemu zarządzania i wynagradzania personelu, jak i w zakresie modernizacji i wyposażania ośrodka, w tym przede wszystkim stworzenie nowoczesnego odcinka neuroreanimacji dysponującego nie tylko unikalnymi w skali kraju warunkami lokalowymi i sprzętowymi, ale także wysokokwalifikowaną opieką zespołu neuroanestezjologów. Ten zespół przeprowadza m. in. unikalne w skali kraju operacje ze śródoperacyjnym wybudzaniem pacjentów. W ostatnim czasie ogromnym sukcesem stało się doprowadzenie do zakupu ultranowoczesnego systemu śródoperacyjnego wspomagania operacji obrazem i jego integracja z systemem wizualizacji mikroskopowej wyposażonego w modalności pracy w poczerwieni i ultrafiolecie. Za duży sukces w zarządzaniu poczytuje sobie uzdrowienie finansów kierowanego przez siebie oddziału neurochirurgii przy jednoczesnej poprawie wszystkich ilościowych i jakościowych wskaźników medycznych.

Jest aktywny także na niwie naukowej – głównymi obszarami zainteresowania poza spondyloortopedią i mikroneurochirurgią jest koordynacja projektów badawczych realizowanych we współpracy z Politechnika Opolską i Politechniką Wrocławską z wykorzystaniem matematyki nieliniowej w analizie danych biomedycznych, a ostatnio prace nad skonstruowaniem pierwszego polskiego symulatora operacji neurochirurgicznych wykorzystującego rzeczywistość wirtualną.

Jest autorem lub współautorem 68 artykułów, w tym 22 prac w czasopismach impaktowanych, stanowiących podstawę przedstawionej poniżej analizy bibliometrycznej. Jest także autorem jednej autorskiej monografii (habilitacyjnej) i 6 rozdziałów w różnych innych monografiach i podręcznikach. Sumaryczna wartość punktacji IF wynosi 35,289, suma punktów MNiSW 430, H-index 8, liczba cytowań 243 (stan na marzec 2021). Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych wykładów i osobistych prezentacji na sympozjach, w tym na najważniejszych światowych (WFNS): w Amsterdamie, Sydney, Marrakeshu, Bostonie, Seulu, Istanbule oraz na kongresach europejskich: w Lizbonie, Glasgow i Rzymie. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone i zakończone w październiku 2019r. w oparciu o dorobek i monografię: Artroplastyka jako alternatywa do fuzji w leczeniu dyskopatii szyjnej, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.

Naczelną dewizą swej aktywności zawodowej uczynił kształcenie młodych adeptów neurochirurgii. Uważa, że w swoim życiu miał szczęście trafić na Wspaniałych Nauczycieli i czuje się w obowiązku spłacać zaciągnięty u nich dług – pomaga zatem swoim uczniom dzieląc się swoimi umiejętnościami, otwierając swoje szerokie kontakty zagraniczne, organizując środki finansowe na szkolenie, oraz motywując. Przez środowisko neurochirurgów, doceniające jego aktywność na tym polu, został wybrany na stanowisko szefa szkolenia neurochirurgów AOSpine na Polskę – największej światowej organizacji proedukacyjnej w chirurgii kręgosłupa, a także na szefa kolegium naukowego Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa PTChK. Szkoli także młodych neurochirurgów w zakresie złożonych technik chirurgicznych w laboratoriach neurochirurgicznych w Solothurn i Hamburgu w ramach projektu J&J Spine Academy. We współpracy z Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM w Katowicach zainicjował cykliczne kursy mikroanastomoz naczyniowych na żywych szczurach, prowadzone przez legendarną instruktorkę ze Szwajcarii Rosmarie Frick, długoletnią współpracownicę „ojca mikroneurochirurgii” prof. Gaziego Yasargila. Wraz z prof. Saleem’em Abdulraufem z Saint Louis, USA organizuje w Polsce kursy typu 101 dla studentów medycyny zainteresowanych neurochirurgią. Był inicjatorem powstania uniwersalnej i bardzo popularnej platformy internetowej dla specjalistów i pacjentów drkregoslup.pl.

Nagrody i wyróżnienia: Medal Śląskiej Akademii Medycznej „Przodujący w nauce i pracy”, Wyróżnienie Dyplomu Ukończenia Akademii Medycznej, Wyróżnienie Dyplomu Specjalisty II Stopnia, Wyróżnienie Rektora dla Pracy Doktorskiej, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2010, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2014, Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2018.

Został Wyróżniony przez Kapitułę Konkursu Opolski Hipokrates w roku 2011, a w 2015 otrzymał tytuł Opolski Hipokrates 2015 za zasługi dla opieki zdrowotnej na Opolszczyźnie.

Dariusz Łątka - ZnanyLekarz.pl