Szkolenia

Kursy i szkolenia zagraniczne:

"To Dariusz Latka - World class microsurgical anatomist and outstanding neurosurgeon" Albert Rhoton.